Rozpoczęcie roku w SMS Sosnowiec
  Added 12 years ago   Skomentuj
fot.
W poniedziałek 09.09.2013 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2013/2014. Spotkanie prowadził Pan dyrektor szkoły Adam Fras. Wśród obecnych gości byli m.in. Pan dr Piotr Hałasik Prezesa PZHL, Pan Jan Rodzoń Honorowy Prezes PZHL, Mariusz Wołosz Wiceprezes PZHL, Tomasz Rutkowski Kierownik Wyszkolenia PZHL, Naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki UM w Sosnowcu Pani Gabriela Kardas, Naczelnik Wydziału Edukacji UM w Sosnowcu Pan Piotr Wesołowski.

Pierwszoklasiści złożyli oficjalne ślubowania:

My uczniowie NLO SMS PZHL w Sosnowcu ślubujemy:
 
dbać o honor i tradycję szkoły oraz godnie reprezentować jej imię na zewnątrz jako uczniowie,
rzetelną nauką i treningami wypełniać pokładane w nas nadzieje naszych nauczycieli, trenerów i rodziców,
wyrabiać w sobie siłę woli, prawość charakteru, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym,
szanować poglądy i przekonania swoich przełożonych i kolegów,
dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny,
czcić i szanować symbole szkoły, PZHL, miasta i kraju oraz nasze wartości narodowe,
w imię odwagi i prawdomówności wytrwać we własnym ślubowaniu.
 
Każdy z uczniów był pasowny na ucznia, następnie głos  zabrał Pan dr Pior Hałasik, który podkreślij jak ważny powinien być dla młodych zawodników orzeł na piersi.
© 2024 PlanetOfHockey.com

O nas  |  Redakcja  |  Kontakt
Powered by